Wat hebben
we gedaan:

  • Mentale merkidentiteit (ism Epic)
  • Visuele merkidentiteit
  • Digitale strategie
  • Arbeidsmarktcommunicatie

Damsté

Een kleine wijziging kan tot nieuwe inzichten leiden. Dat is hoe onze samenwerking met Damsté begon. Als kantoor voor advocaten en notarissen wil Damsté graag een benaderbare uitstraling. Dit was de start van een revitaliseringstraject waarbij het gaat om de mentale en visuele identiteit.

Vooral de letter A en E vormen het karakter van het woordmerk.

Eigenheid door karakter

Het nieuwe logo van Damsté kenmerkt zich door de eigen vorm van typografie. Vooral de letter A en E vormen het karakter van het woordmerk. Daarnaast zijn de kleuren aangescherpt: de blauwe kleur, wat staat voor de zakelijke, rustige en verantwoordelijke kant van Damsté, is zwaarder aangezet. Naast de blauwe kleur is er gekozen voor een nieuwe kleur in het palet; de bruine kleur. Deze kleur staat voor het warme, menselijke en toegankelijke karakter van Damsté.

Samen groeien

Damsté staat voor open en benaderbaar. De open Damsté-houding is onder andere terug te zien in het delen van kennis. Damsté wil door het delen van kennis haar eigen klanten helpen groeien. Deze gezamenlijke groei is een van de belangrijke doelen die de advocaten en notarissen van Damsté hebben gesteld en wordt ondermeer bereikt door bijvoorbeeld de kennissessies en een actieve online kennisbank.

Persoonlijke digitalisering

Een van de middelen waarmee we vrij vroeg in het proces zijn begonnen is de website. In creatieve sessies hebben wij gezamenlijk met Damsté persona’s opgesteld. We hebben gekeken naar de verschillende informatiebehoeften die bezoekers hebben en in welke fase van het oriëntatieproces ze zich bevinden. Met deze inzichten werd duidelijk dat de huidige sitestructuur te veel gebaseerd is op rechtsgebieden. Damsté draait dit om en legt de focus op de klant. Het uitgangspunt is de situatie waarin de klant zich bevindt (outside in), in plaats van de focus op rechtsgebieden (inside out). Ook het letterlijk geven van een gezicht aan de adviseurs en specialisten versterkt de positionering van Damsté.

Damsté
Damsté
Damste wagenpark
Damste wagenpark
Damsté
Damsté